Diriliş Ertuğrul Kirmani Kimdir


dirilis-ertugrulBu hafta 45.Bölümü yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bursa söğüte doğru alpleri ile yolan çıkan Ertuğrul Ahi Evranı kurtarır ve onunla Ahi Evranın şeyhi Olan Kirmani ile handa buluşurlar burada kirmani kendisinden sonra Anadoluda teşkilatının geleneğini damadı olan Ahi Evran ismi ile anılacağını söyledi. Peki kimdir bu kirmani

Kirmani 13. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Selçuklu döneminin ünlü şair ve mutasavvıflarındandır. İran kültürüne ve edebiyatına vakıf olan Evhadi’nin asıl adı Evhadüddin Hamit el-Kirmani’dir. Doğum tarihi bilinmeyen Evhadi, öğrenimini Bağdat’ta yaptı; bir süre Kirmanşehirde ders verdi. Anadolu Selçuklu sultanı I. Gıyaseddin ikinci kez tahta çıktığı 1204 yılında hocası Mecdüddin İshak’ı cülusunu bildirmek üzere Abbasi halifesine gönderdi. Mecdüddin Bağdat’tan dönerken beraberinde İbn ül-Arabi, Evhaddin Kirmani ile Ahi Evran’ı beraberin Konya’ya getirdi. Evhadi, Kayseri’de başlayan dini ve siyasi tasavvuf hareketi “Evhadiye”nin kurucusu oldu; Evhadiye Tarikatı’nın Türkler arasında yayılmasında önemli rol oynadı.

Evhadiye tarikatı, Abbasi halifesi en-Nasır tarafından başlatılan “Fütüvvet” teşkilatına bağlı olarak kurulmuştur. Abbasi halifesi tarafından “Şeyhler Şeyhi” olarak Anadolu’ya gönderilen Evhadi, Fütüvvet hareketini Anadolu’da örgütleyen kişidir. “Ahiyan-ı Rum” ve “Baciyan-ı Rum”teşkilatlarının kurulmasında önemli rol oynamıştır. Kirmanlı Evhadi, Ahilik teşkilatının piri sayılan Ahi Evran’ın kayın pederi ve Bacıyan-ı Rum teşkilatının lideri olan Fatma Bacı’nın babasıdır. Her iki teşkilat Anadolu’da ilk kez Kayseri’de kurulmuş ve oradan yayılmıştır. Kayseri’de debbağ çarşısı yakınında oturan Evhadi, Türkçe konuşarak Türkmenleri etrafında toplamış, onlar tarafından sevilip sayılmıştır. “İylikleri gizlemek, kötülükleri açığa vurmak”felsefesine bağlı olan Evhadi dervişleri Moğol yönetimine ve Moğol yanlısı yöneticilere karşı olmuşlar ve Türkmen ayaklanmaları içinde yer almışlardır. 1238’de Bağdat’ta ölen Evhadi’nin bir divanı ve bir mesnevisi bulunmaktadır. Kayserili yöneticilerin Türkmenlerin mallarına el koymaları üzerine söylediği dörtlük şöyledir:
Her kim gönül kanıyla bir dirhem biriktirirse,
O sana vermedikçe sen ona rahat vermiyesin.
Herkesi inciterek göçüp gideceksin
Bari onun malını kendisine bırak öyle git.”

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Nelo Candy
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2016

Konu hakkında yorumunuzu yazın